Dins del marc d’un entorn constantment canviant a nivell regulatori i social i en un difícil context econòmic tant a nivell internacional como local, el món del futbol viu una transformació dins del seu model de negocio; aquesta evolució només podem intentar projectar-la.

Derivat del context “líquid”, tots els clubs de futbol, especialment els europeus i en la part que ens afecta, els espanyols, encaren un moment clau per al seu futur a mig i llarg termini. La crisi econòmica i la transformació sectorial suposen una amenaça per a la majoria d’aquests, especialment als de mitjana i petita dimensió (entre els quals es troba l’Espanyol), però suposa, alhora, una oportunitat de creixement per a aquells (pocs) que sàpiguen transformar els reptes i dificultats en impuls i avantatges, per a aquells qui sàpiguen trobar el seu nínxol de creixement en aquells racons inaccessibles per als grans clubs.

context