El futbol espanyol pateix una contracció generalitzada. Existeix un gran desequilibri entre el model de creixement constant del Real Madrid i FC Barcelona i l’afebliment progressiu de la resta (d’entre els qui tracta d’emergir l’Atlético).

La devaluació local esdevé en una pèrdua del poder adquisitiu dels ciutadans espanyols, que impacta directament sobre el consum, especialment en aquells béns que no són de primera necessitat (com pot ser el cas del futbol) i, conseqüentment, se’n ressenten tant els ingressos directes (abonaments, merchandising, etc.) com els indirectes: el preu dels drets televisius i els patrocinis van directament lligats al possible benefici que obtenen els partners a nivell local a l’utilitzar com a plataforma la LFP i els seus clubs (si les audiències locals decreixen en volum –menys poder adquisitiu- decreix també el valor dels productes que ofereixen la LFP i els clubs).

Projecció internacional

A nivell extern, el producte LFP es devalua per la inacció del passat i la manca de recursos del present. El terreny perdut respecte la serà molt difícil de recuperar i la unidireccionalitat de la imatge de la Lliga espanyola a mans de Madrid i Barça és una dificultat afegida per a una possible expansió internacional tant de la pròpia Lliga, com de la resta de clubs foranis a aquest binomi.

L’absència d’un paraigües corporatiu de la patronal, quelcom que s’intenta rectificar actualment, i la supeditació dels interessos generals de la Lliga a la conveniència dels dos grans, limita les opcions d’expansió del producte LFP.

Davant la devaluació del mercat local, el manteniment o creixement dels ingressos per drets de televisió, font principal per a gran part dels membres de la LFP, dependrà de la capacitat d’expansió internacional de la LFP.