Per desenvolupar el projecte, Futur Espanyol va crear quatre comissions de treball, Econòmica, Esportiva, Marketing i Comunicació i Social, en les quals englobar propostes d’exemple que serveixin com a punt de partida en les quals es plasma el nostre concepte de club i la nostra forma de treball en xarxa.

Els membres del grup es van incorporar a la comissió en la que creien que podien fer millors aportacions en funció de la seva experiència professional, personal i la seva formació.

Des de setembre de 2011 el grup ha mantingut una reunió plenària mensual, i les quatre comissions s’han trobat més sovint, per avançar en el projecte de cada àrea.

Quan una comissió havia acabat un dels projectes, es presentava a la resta del grup per recollir les seves idees i les opinions de tots.

Al final, el què hem buscat sempre és treballar tant com calgui per aconseguir tenir un projecte i un model de club, que permeti aconseguir un Espanyol en el qual tots els pericos ens sentim molt identificats.

El projecte amb el què neix FE estableix un pla d’acció que faci possible el necessari creixement del club (justificat anteriorment) a partir d’un reposicionamient de l’Espanyol en l’imaginari col·lectiu. Aquest canvi de la imatge que projecta el club es sustenta en accions que expandeixin la marca i que per la seva forma i fons consolidin una identitat inconformista i integradora de l’Espanyol.

Les accions inicials, s’estructuren en quatre àrees: Esportiva, Social, Econòmica i Marketing i Comunicació. Suposen un punt de partida que exemplifica el potencial del treball col·lectiu en xarxa i de l’aprofitament del  talent divers que aglutina avui el RCD Espanyol.

Cada un d’ells ha passat un procés d’anàlisi de necessitats sense cobrir, de documentació, de desenvolupament, contrast, rectificació i millora on hi han participat persones de reconegut prestigi als seus respectius camps.

En tots els casos s’ha partit de dues premisses:

1)    Que els projectes aportin un valor evident al club, satisfent necessitats que ajudin a aconseguir l’objectiu de creixement quantitatiu i qualitatiu.

2)    Prendre com a punt de partida els recursos del club, la seva situació actual i la del context.

  • Brainstorming

  • Idea

  • Conceptualització

  • Projecte

  • Validació

Del context anteriorment descrit, tant a nivell econòmic com a allò que fa referència als canvis que afronta el futbol en el terreny local i internacional, es dedueix un moment d’inflexió on l’Espanyol ha de definir si passa a formar part del grup de clubs que creix i aspira a competir amb els grans d’aquest esport, o es deixa arrossegar junt amb la majoria de la Lliga fent un empetitiment progressiu que elimini les nostres possibilitats de futur.

Aquest creixement passa en el nostre cas per una mirada al nostre entorn. Per construir una identitat forta i atractiva. Per renovar la nostra imatge. Per ser líders en creativitat, innovació i capacitat de proposta. Per posar en valor la proximitat, la humilitat i la integració de valors diversos. Passa per construir una forma-de-fer les coses amb segell RCD Espanyol: única, atractiva i oberta.

Existeixen múltiples aspectes de l’actual gestió i del passat recent absolutament criticables i objectivament millorables, però el terreny de joc on es guanya aquest partit és el futur: allò que diferencia a FE és presentar una proposta constructiva i tangible que transformi el pessimisme i el desencant en optimisme i il·lusió.

FE mira al futur i dibuixa un escenari on l’Espanyol pot créixer, diferenciar-se i reposicionar-se obrint noves oportunitats i nous camins que suposin nous estàndards al sector futbolístic.