El treball de la Comissió de Marketing i Comunicació de Futur Espanyol s’ha focalitzat en  desenvolupar projectes i accions per reforçar la marca Espanyol, generar més ingressos, augmentar i fer notòria la presència de l’Espanyol a la societat i que es parli més i millor del club als diferents mitjans de comunicació.

Un Pla de Marketing basat en dos eixos d’actuació: optimització de recursos i innovació. Solucions creatives i innovadores, que pel que fa a Marketing, busquen crear una imatge de marca Espanyol forta i augmentar els ingressos del club i pel que fa a Comunicació, generar continguts per tenir més presència (positiva) als mitjans i aprofitar les oportunitats de conversa (escoltar i interactuar) amb els diferents grups d’interès, especialment aficionats.

Projectes que persegueixen fidelitzar i il·lusionar als seguidors i socis de l’Espanyol però també crear nous simpatitzants.

Esdeveniments que impulsin estratègicament la marca Espanyol, facin arribar el club a nous col·lectius i grups de la societat i promoguin que nens i joves convisquin amb l’Espanyol en un ambient agradable i divertit, i els converteixi en ambaixadors del club.

Actes que suposaran pels més joves una experiència única al voltant de l’Espanyol, un record inoblidable i la possibilitat que es puguin convertir en seguidors del club.

Les accions de Marketing que proposem generaran per si mateixes continguts noticiables de manera continuada pel departament de Comunicació del club i permetran a l’Espanyol tenir més presència a diferents mitjans de comunicació no esportius. També serviran per mobilitzar la massa social perica que amb el seu activisme farà que tinguem una important presència a Internet i les xarxes socials.

La majoria dels projectes que es proposen des de la comissió de Marketing i Comunicació de Futur Espanyol es poden desenvolupar amb una inversió reduïda comptant amb els treballadors del club. També incloem entre les proposades accions de major inversió que, tinguts en compte els riscos, han de representar un salt qualitatiu per als objectius de futur de l’Espanyol.

Els projectes inicials de la comissió de Marketing i Comunicació de Futur Espanyol són els següents: