El treball de la Comissió Econòmica de Futur Espanyol s’ha desenvolupat sobre la base d’una anàlisi exhaustiva de la realitat econòmica i financera actual de l’Espanyol, a partir de la qual ha focalitzat els seus esforços en fer sòlids els fonaments econòmics del Club mitjançant el control de les finances i el desenvolupament de determinades accions que condueixin a la viabilitat econòmica del Club.

Aquesta Anàlisi Econòmica es basa principalment en tres pilars:

  • L’anàlisi del deute, a partir de l’estudi de la realitat econòmica actual i les diferents accions que el Club ha portat a terme.
  • L’ anàlisi dels costos i despeses als que ha de fer front a l’Entitat.
  • L’anàlisi dels ingressos que s’obtenen de diferents fonts.

A partir d’aquesta anàlisi de la situació econòmica actual del Club, s’ha creat un projecte de creativitat financera fonamentat en diferents accions que permetin reduir el deute actual, controlar les finances i el pressupost del Club partint d’estudis de viabilitat i augmentar els ingressos de l’Espanyol utilitzant eines i recursos financers.

D’aquesta manera es persegueix sanejar la situació financera de l’Espanyol mitjançant la renegociació de les condicions i terminis dels crèdits actuals amb diferents entitats públiques i privades, l’oferiment de transparència i una gestió econòmica òptima i professional partint d’un pressupost controlat, així com la creació de recursos financers que ofereixin ingressos directes per a l’Espanyol i que al mateix temps siguin atractius per a la participació de qualsevol font de capital.

La majoria dels productes financers que es proposen des de la comissió Econòmica de Futur Espanyol poden portar-se a terme amb una inversió reduïda i poden ser dotats de les garanties dels organismes financers que avalin la seva seguretat i solvència.

L’ impuls d’aquestes accions, a més de permetre obtenir més ingressos que permetin superar la situació actual, generaran un vincle amb els socis i els seguidors de l’Espanyol, fent-los partícips del projecte i de l’objectiu d’assolir en un futur una situació econòmica i financera estable i sanejada que permeti un Espanyol esportivament competitiu.

En aquesta direcció, s’ha treballat per crear un projecte de funcionament econòmic viable, que es regeixi per un decàleg d’obligacions i responsabilitats del personal que treballa al Club basat en la transparència, professionalització i optimització dels recursos humans, establint sinèrgies i connexions en termes econòmics entre la gestió del Consell, professionals de l’àrea financera i la Fundació.

Els projectes inicials de la Comissió Econòmica són: