Per què BONS RCDE 1900?

És coneguda per tots la situació financera de l’Espanyol i la seva complicada situació per poder demanar préstecs a entitats financeres, ja que d’una banda estem lligats de mans i peus pel Crèdit sindicat i per l’altra els nostres ratis de solvència i d’endeutament no donen confiança a entitats financeres per atorgar un préstec.

Creiem que el nostre projecte (FE) il·lusionarà als socis i aficionats de l’Espanyol i podran veure el potencial creixement del nostre club, el qual som conscients que necessita una forta injecció econòmica que podem trobar entre la nostra massa social i accionarial.

Què seran els Bons RCDE 1900?

Bons RCDE 1900 pretenen ser una bestreta dels imports dels abonaments dels propers anys i una nova manera d’estalvi pels simpatitzants de l’Espanyol.

Entenem que hem de trobar solucions a les tensions de tresoreria del club. Creiem que la gestió és fonamental, però som conscients que una gestió impecable en totes les àrees aportarà beneficis en un període de temps a mig/llarg termini i és per això que els Bons poden ser un producte financer que ajudi a solucionar el problema a curt termini.

Les principals característiques dels Bons RCDE 1900 seran:

 • Emissor: RCD Espanyol SAD
 • Denominació: Emissió de bons Simples RCDE 1900
 • Import de l’emissió:  12 Milions d’euros
 • Garantia: Pignoració a favor dels inversors dels ingressos per abonaments i del 25% del recaptat en l’emissió en una entitat financera
 • Preu de l’emissió: 1.000 euros de valor nominal, sense prima d’emissió.
 • Mínim: 1.000 euros
 • Màxim: 100.000 euros.
 • Data de l’emissió: en un canvi de temporada coincidint amb les renovacions dels abonaments.
 • Venciments: Els valors seran vençuts a la par en un termini de 3 o 5 anys.
 • Cotització dels Bons: Els bons no cotitzaran en cap mercat de valors
 • Col·locació: Duta a terme per l’entitat financera (a nivell nacional i de primera línia) escollida a tal efecte. S’atendran per ordre de recepció i ingrés.
 • Tipus d’interès: Bons RCDE 1900: 19,00% en 5 anys dividit en un interès fix del 3,8% anual
 • Remuneració: Semestral

Objectius:

Bons RCDE 1900 és un dels projectes de l’Àrea Econòmica de Futur Espanyol directament relacionat amb les necessitats actuals del club que passen per una necessitat imperiosa de tresoreria.

Els objectius concrets dels Bons RCDE 1900 són:

 • Aconseguir diners per millorar el fons de maniobra.
 • Obrir el club al públic en general.
 • Disposar de diners a curt termini amb un període de pagament a llarg termini.
 • Enfortir la relació entre l’Espanyol i les entitats financeres.
 • Millorar Notablement els ratis de solvència i endeutament en un termini de 5 anys.
 • Alliberar tensions de tresoreria

A qui va dirigit?

Al Públic en General. Creiem que és un producte financer molt sòlid que pot ser atractiu per molts estalviadors que vulguin obtenir una remuneració pels seus diners mes enllà del 2% anual que ens pot oferir un banc.

El % d’interessos que oferim als bonistes es troba una mica per sota que d’altres bons emesos per societats i bastant per sobre del bons emesos per l’Estat.

Amb el convenciment que aquests bons amb la pignoració dels ingressos dels abonaments queden molt assegurats i per tant donaran confiança al públic en general que poden ser o no aficionats del RCD Espanyol.

Com es durà a terme?

Membres de l’àrea financera i econòmica del club faran un estudi per adequar l’import exacte de l’emissió que s’ha de dur a terme, que nosaltres hem quantificat en 12 milions d’euros.

Per fer aquest informe és important saber a què es destinen els ingressos d’abonaments i les despeses fixes amb que compta el club, a part dels venciments de deute dels propers anys.

Un cop decidit l’import exacte de l’emissió de bons, es negociarà amb entitats financeres de primer nivell juntament amb el projecte RCDE Col·lectius que parla sobre els col·lectius i els beneficis que pot treure l’Espanyol com a col·lectiu, oferint diferents serveis bancaris.

Una vegada arribats a acords amb l’entitat financera escollida es parlarà amb la CNMV per tal de trobar la seva aprovació i aconseguir, d’aquesta manera, trobar una millor confiança dels inversors. Creiem que avui en dia l’Espanyol per si mateix no té la suficient capacitat de generar confiança per a un inversor i per això considerem molt oportú que la CNMV ens validi el projecte una vegada la gestió del club estigui ben encaminada i dirigida.

Quan ja estigui aprovat per la CNMV i negociades les condicions amb l’entitat financera s’haurà de dur a terme la comunicació i col·locació dels bons respectant els terminis d’inici a final de temporada per tal d’oferir la solvència mitjançant els ingressos esdevinguts dels abonaments.

Una vegada arribats a aquest punt, el principal treball que s’haurà d’efectuar serà trobar el millor destí pels diners recaptats i aconseguir els objectius destacats del projecte Bons RCDE 1900. Serà molt important fer un treball de transparència absolut per explicar als bonistes, accionistes i socis de l’Espanyol el destí dels diners aconseguits.

A més de la comunicació que facin des del departament de Comunicació i Màrqueting utilitzant els recursos propis del club serà important que el President i el màxim responsable de l’àrea econòmica puguin tenir entrevistes i reunions amb les principals entitats relacionades amb la banca privada, inversió i estalvi del país.

Quan es farà?

Es realitzarà una única emissió de bons que tindrà la durada de 3 o 5 anys a partir de la col·locació dels bons i  fins al pagament del cupó.

Es començarà quan acabi una temporada coincidint amb el període de renovació d’abonaments per tal que acabi coincidint amb el mateix període.

Recursos:

Anàlisi de la situació financera actual per part de l’àrea econòmica del club durant un període d’un mes. Creiem que una sola persona pot fer aquesta feina en aquest període, ja que és una feina teòricament ja feta i que només caldria adequar segons les necessitats del projecte.

Els membres del club que han de participar en aquestes tasques seran el President, el Conseller de l’àrea econòmica, i el cap de la mateixa àrea per negociar condicions amb entitats financeres i CNMV.

Pressupost:

El cost total de la operativa dels Bons RCDE 1900 el calculem en un 1,5% del total emès en concepte de comissió que cobrarà l’entitat financera.

Interessos per els inversors del 19,00% a 5 anys pagat semestralment.

Validació de la CNMV: pendent de quantificar.

Publicitat i comunicació: 20.000 euros.