Per què EINA DE SUPORT EN FITXATGES FUTUR ESPANYOL?

El RCD Espanyol ha tingut històricament pocs recursos econòmics per destinar a la compra de jugadors que reforcin el primer equip. Als darrers anys, a més, aquesta tendència s’ha accentuat i les inversions en fitxatges s’han reduït a gairebé zero euros.

Hem de saber de quina manera hem gestionat els nostres recursos fins ara i sobretot buscar indicatius i paràmetres que permetin al club gestionar de manera més eficaç les seves inversions en fitxatges.

Que és EINA DE SUPORT EN FITXATGES  FUTUR ESPANYOL?

Des de l’Àrea Esportiva de Futur Espanyol hem desenvolupat un treball destinat a conèixer tots els fitxatges de les darreres deu temporades, des de la 2004-2005 fins la 2013-14. Hem tingut en compte tots els jugadors adquirits en concepte de traspàs –tant aquells pels qui s’ha pagat diners com els qui han arribat lliures-, i en el cas dels jugadors cedits només hem considerat aquells dels quals es té constància d’un cost econòmic per la cessió.

Una vegada recollides les dades dels seixanta-dos jugadors que compleixen aquestes característiques, hem treballat per a aconseguir un índex que ens defineixi el seu rendiment de manera objectiva. I aquest índex o paràmetre que ens ha de donar una lectura objectiva del rendiment esportiu de cada jugador l’hem definit en funció del nombre de partits jugats per cadascun d’ells, dels minuts jugats en lliga i dels punts obtinguts amb la seva participació. És important incidir en el fet que hem buscat obtenir la dada més objectiva possible; per això, hem treballat amb aquests tres indicadors, analitzant-los un per un de cada jugador de la llista: minuts i partits jugats i, per tal de valorar la seva aportació a l’equip, els punts aconseguits per l’equip amb el jugador al camp.

Evidentment hi ha d’altres consideracions subjectives, com podrien ser la seva aportació al grup, o bé el fet de saber que un determinat jugador ha arribat a l’equip ja amb rol predestinat completament secundari, però finalment parlem de consideracions que serien molt interpretables per cada persona, molt subjectives (“fa vestuari”, “té vint minuts explosius” “és decisiu a pilota parada”, “obre molts espais”…). Nosaltres hem volgut treballar amb dades objectives (minuts, partits, punts) per intentar aconseguir estadístiques objectives.

Disposem de totes les inversions del club en aquest període (2004 a 2014), i paral·lelament hem “objectivat” el seu rendiment esportiu mentre han estat al RCDE.  És a dir, coneixíem el valor “econòmic” del jugador, i n’hem buscat el  seu valor esportiu.

Amb aquesta anàlisi busquem trobar indicadors que ajudin el club a definir la seva política de fitxatges en el futur, i que ajudin a gestionar millor els limitats recursos disponibles. És el que nosaltres hem definit com “l’eina de suport per a optimitzar fitxatges”.

Objectius del nostre treball

 1. Saber quants recursos ha destinat el RCDE a fitxatges en les darreres deu temporades.
 2. Traslladar aquestes inversions econòmiques a un rendiment esportiu objectiu.
 3. Identificar el tipus de fitxatges que ha fet el RCDE i establir-ne diferents categories.
 4. Conèixer el retorn econòmic que ha suposat, en la seva sortida del club, cadascun d’aquests fitxatges.
 5. Definir quina tipologia de fitxatge té més rendiment esportiu.
 6. Definir quina tipologia de fitxatge té més rèdit econòmic, més retorn, al finalitzar la seva vinculació amb el RCDE.
 7. Definir els avantatges que té aquesta tipologia de fitxatges en relació al nostre projecte de club cantera.

Dades resultants

einasuportfitxatges

En aquestes deu temporades (2004/2005 a 2013/2014) el RCD Espanyol ha destinat 72,9M€ en un total de 62 fitxatges. Un xifra que suposa més de 6 incorporacions de promig per temporada. I recordem aquí que no es contemplen els jugadors cedits a cost zero.

El primer que cal explicar és que hem dividit els fitxatges en dos blocs: els jugadors d’Inversió Alta, que hem xifrat en aquells que han costat més de 3 M d’euros, i els jugadors d’Inversió Reduïda, els que els seu cost no ha arribat als 3M d’euros). Els primers són en els que definiríem com els “grans fitxatges”, aquells jugadors que vénen destinats a marcar la diferència.

Per poder exposar completament aquesta anàlisi, hem d’explicar com arribem a definir el rendiment esportiu, i ho farem amb dos exemples :

einasuportfitxatges2

Infografia: PJ (Partits Jugats), PP (Partits totals que Podria haver jugat en seu període al RCDE) , MJ (Minuts jugats) ,MP (Minuts totals que Podria haver jugat en seu període al RCDE) Pu.J. (Punts que ha sumat jugant al RCDE) Pu.E. (Punts que ha sumat el RCDE en el període com a jugador del RCDE)

El què ens marca si el rendiment esportiu és bo o no és el Índex de Rendiment, i el paràmetre  ha de superar el 0.50. És a dir, si supera el 0,50 el rendiment és bo; en cas contrari, és deficient. El percentatge resulta de sumar 3/5 parts del percentatge de minuts jugats, 2/5 parts del percentatge de punts aconseguits, i  1/5 part del percentatge de partits jugats. Evidentment, la dada que té més pes a l’hora de valorar un jugador és la quantitat de minuts que juga en una temporada, però també s’ha de valorar el nombre de partits jugats, ja que molts jugadors veterans i/o joves tenen menys presència en minuts, però en canvi tenen una notable presència en nombre de partits (juguen pocs minuts, però a gairebé cada partit).

Explicació de les dades:

L’Espanyol ha fitxat 11 jugadors d’Inversió Alta, dels quals un 81 % han tingut un bon rendiment esportiu, és a dir, 9 jugadors (sobre 11). En canvi, només han tingut un rendiment òptim el 45 % dels jugadors d’Inversió Reduïda: un total de 23 sobre 51.

I si parlem de diners, de rendiment econòmic, podem comprovar que també es pot concloure que els jugadors d’Inversió Alta han deixat un superàvit de 5,6 M al club (més de 5 milions d’ingressos en relació a les despeses efectuades amb els mateixos jugadors), mentre que el grup de jugadors d’Inversió reduïda ha generat un dèficit de 9 M (hem gastat 9 milions més en portar-los dels que ens han deixat quan han marxat).

I és que no únicament és important la xifra global obtinguda en traspassos (49M vs 18,6M), sinó que cal tenir en compte que els jugadors d’Inversió Alta, una vegada finalitzen la seva vinculació amb el club, tenen més sortida al mercat de traspassos. I és que és evident i clarament provat que en un 60 % dels casos el RCDE ha pogut obtenir una quantitat important pel seu traspàs; en canvi, en l’altre perfil de jugadors (inversió reduïda) aquest percentatge baixa fins l’11%.

Conclusions:

 • L’Espanyol ha de fer menys fitxatges, però d’una quantia superior als 3 M d’euros. D’aquesta manera augmenta molt notablement l’encert en el rendiment esportiu del jugador.
 • I no val a dir que són massa diners, perquè aquests fitxatges també aporten rendiment econòmic a l’entitat, i per tant suposen també bones inversions en termes econòmics.
 • Els jugadors d’Inversió Alta quantitativament són més “vendibles”; per tant, el risc d’equivocar-se en un jugador d’aquestes característiques es redueix en 40% en relació al grup dels jugadors d’Inversió Reduïda.
 • Els jugadors d’Inversió Reduïda tenen majoritàriament un rendiment esportiu deficient, i han suposat una inversió total general de 29,6 M, el què vol dir que suposa gairebé 3M€ per temporada, diners que es podrien haver destinat a d’altres necessitats del club.
 • El fet d’incorporar un promig de cinc jugadors per temporada, i més ara que hem vist que tenen una molt baixa probabilitat de rendiment esportiu òptim, suposa que, a més, estem tapant i obstruint la sortida natural dels jugadors del planter. I recordem que Futur Espanyol vol ser, sense cap dubte, un club cantera.
 • Per tant, fitxar jugadors dels que anomenem d’Inversió Reduïda no tan sols és negatiu en quant als recursos econòmics i esportius (per rendiment), sinó que a més xoca frontalment amb el model de club cantera, que sabem que és el que millor s’escau per a un club com el nostre RCDE.

Totes aquestes dades, anàlisis i conclusions volen ser només una eina per ajudar a millorar el rendiment del club quan aquest ha d’acudir al mercat de fitxatges. Sabem que haurem de fitxar jugadors sempre, i el què volem és ajudar el nostre club, el RCDE, a fer-ho d’una manera més acurada i obtenint un rendiment, esportiu i econòmic millor. Per això hem treballat, per a  aconseguir aquesta eina que permeti minimitzar al màxim els errors i optimitzar els encerts quan ens trobem al mercat de fitxatges.

Som conscients que a l’hora de fitxar un jugador hi influeixen d’altres factors, i molt importants; factors que, normalment, vénen reflectits en els informes previs –vida personal, estat físic, històric de lesions, fortalesa mental…-. Per tant, només amb aquesta eina o guia no s’aconseguirà res per si sol. Ara bé, sí és cert que pot ajudar a tenir clar que cal fitxar menys jugadors, però d’un import més elevat de diners. Aquesta eina ens ha de deixar clar que, encara que inicialment gastarem més diners en un jugador, no només el seu rendiment esportiu serà millor: també la seva rendibilitat econòmica serà més alta (Osvaldo? Callejón?).

I a més, donarem cabuda a més jugadors del nostre planter. És a dir, serem club cantera, de veritat. En ferm. Un club que pretén tenir una bona cantera i que de veritat vol donar sortida als jugadors de talent del seu futbol base, no hauria de fitxar cinc jugadors foranis per temporada, els quals, a més, sabem que oferiran un rendiment esportiu potencialment baix. Els minuts que disputen aquests jugadors (mediocres), els haurien de disputar els jugadors del planter.

Annexos: Annex 1. Llistat de fitxatges de les darreres 10 temporades, amb valoració del rendiment esportiu. Trobareu tots els jugadors amb els quals hem elaborat aquesta eina, així com les seves respectives dades de partits jugats, minuts jugats i seu índex de rendiment resultant.

Webliografia:

Evidentment, les dades de traspassos dels clubs solen ser habitualment privades, i en aquest sentit el nostre RCDE no és pas una excepció. Tot i així, hi ha una pàgina web de referència a nivell mundial, i que ha servit per a diferents estudis i referències de publicacions reconegudes. Per tant, hem treballat amb les dades d’aquest portal:

http://www.transfermarkt.es/

Pel què fa a les dades de minuts i partits jugats de les anteriors 9 temporades hem fet servir la següent pàgina web de base de dades:

http://www.bdfutbol.com/

Per a les dades de la temporada actual hem fet servir novament la pàgina web

http://www.transfermarkt.es/