Per què EL COST D’UN JUGADOR CANTERA?

Des de Futur Espanyol hem manifestat obertament la nostra voluntat de ser un club cantera, de treballar amb fermesa perquè el nostre sigui un club amb un model molt clar i definit en aquest sentit. I això no ho diem només amb el cor, sinó que des de la comissió esportiva hem treballat en diferents projectes sempre amb l’objectiu de poder demostrar que ens cal ser un club cantera per aconseguir millors rendiments esportius i també, fins i tot, majors rendibilitats econòmiques. Així, “La Cantera: la nostra força”, “El Valor dels Canterans”, i fins i tot “Eina de Suport en Fitxatges” són treballs que vénen a acreditar i provar que hem de ser, sí o sí, un club de cantera.

I tots aquests treballs i projectes parteixen d’una mateixa premissa, a la qual intentem donar resposta en aquest projecte: què ens costa un jugador de cantera? És a dir, tots entenem que quan el club fitxa un jugador aquest té un cost econòmic, habitualment, en concepte de traspàs. Però també entenem que quan un jugador de la cantera arriba al primer equip, darrere hi ha una inversió del club que també cal valorar econòmicament. Entenem que és important saber quin cost té formar un jugador vàlid pel primer equip, perquè això ens ha de permetre analitzar i valorar les diferents inversions esportives dutes a terme fins ara i trobar una pauta a seguir per les que calgui realitzar en el futur.

Per això, ens hem analitzat dades, noms i xifres de les darreres temporades per a aconseguir un import concret i clar que respongui la qüestió de capçalera: EL COST D’UN JUGADOR CANTERA.

Dades analitzades en EL COST D’UN JUGADOR CANTERA.

El període de temps amb el què hem treballat s’inicia la temporada 2005/2006 i finalitza la passada 2012/2013; és a dir, un total de nou temporades. La d’inici ens l’ha marcat la web del club, principal font d’informació. La de tancament, perquè és la darrera temporada amb xifres tancades i certes, ja que l’actual es manté encara “en moviment”. De fet, però, actualitzar-ho una vegada finalitzi la 2013/2014 no costarà pas gaire.

Per altra banda, hem contemplat el nombre total de jugadors del planter que, en aquestes nou temporades, han tingut una participació activa en el primer equip. I què vol dir “participació activa”? Doncs hem entès que per a marcar la línia de separació entre el jugador que únicament debuta al primer equip i juga, per exemple, un sol partit, o dos, i aquell que té “participació activa” havíem de fonamentar-nos en dos criteris:

  • Tenir fitxa del primer equip
  • Jugar un mínim de quinze partits amb el primer equip, encara que la fitxa fos del B

Així, si un jugador que no té fitxa del primer equip, sinó del B, acaba participant en més de 15 partits, ja entenem que té el què anomenem “participació activa” al primer equip. Aquest seria el cas, per exemple, de Víctor Álvarez o Christian Alfonso, en el seu moment. I també entenem que és membre del primer equip, i que hi té per tant aquesta “participació activa”, aquell que, malgrat no haver jugat encara quinze partits, ja en té fitxa. Per exemple, seria el cas de Germán Parreño en aquesta temporada actual.

D’aquesta manera i seguint aquests dos criteris, la llista de jugadors del planter que han arribat al primer equip durant aquestes nou temporades es composa de vint-i-un (21) jugadors, que són els següents:

costjugador cantera

Seguidament hem analitzat els imports que cada any el club ha destinat al pressupost del futbol base. Aquestes xifres, que no es publiquen de manera directa a la web del club, les hem obtingut a partir de diferents declaracions a la premsa dels responsables del futbol base durant les temporades de referència. Al final d’aquest treball, a la webliografia, hi trobarem la referència concreta per a cadascuna de les dades obtingudes, que són les següents:

costjugador cantera

Finalment, i als efectes de valorar el cost que cadascuna de les fitxes del nostre futbol base representa pel nostre club, hem obtingut també de la web del propi club, el nombre total de fitxes de tots i cadascun dels equips en cadascuna d’aquestes temporades de referència. En total, com observem, 1.793 fitxes en nou temporades, repartides de la manera següent:

costjugadorcantera3

Com es pot comprovar, malgrat que el pressupost del futbol base inclou també els sis equips femenins del planter, com que no són jugadores que puguin arribar al primer equip (masculí) del club, no hem tingut en consideració les seves fitxes per a cap tipus de càlcul i hem treballat només amb les d’aquells jugadors que potencialment sí que poden arribar al primer equip (equips masculins del futbol base).

cost-j-cantera1

Resultat obtingut a EL COST D’UN JUGADOR CANTERA.

Si en aquestes nou temporades analitzades ens hem gastat 34.971.000€ en el planter, i han arribat 21 jugadors al primer equip, podem dir que el cost del jugador cantera es situa en aproximadament en un milió i mig d’euros (exactament 1.665.285€).

cost-j-cantera2

El càlcul és senzill, però entenem que és clar i representatiu. Sempre es podria dir que els jugadors que han pujat al primer equip en aquests anys s’havien estat formant amb anterioritat a les temporades analitzades, però també és cert que durant aquestes temporades estem formant jugadors que arribaran al primer equip els propers anys i que, per tant, no són a la llista. Per tant, entenem adient la fórmula escollida.

Conclusions al treball d’EL COST D’UN JUGADOR CANTERA.

Val a dir, abans de concretar aquestes conclusions, que totes elles van relacionades molt estretament amb les dels altres projectes de la Comissió Esportiva de Futur Espanyol. Establir el cost d’un jugador cantera ens ha servit per fer-ne una comparativa amb el rendiment (esportiu i econòmic) dels fitxatges realitzats per aquest mateix cost, o inferior. Establir el cost d’un jugador cantera ens ha permès fer una valoració ben acurada dels jugadors canterans al primer equip. I establir el cost d’un jugador cantera ens ha permès elaborar una eina de suport per a futurs fitxatges pel nostre club.

Així, ara veiem clar que el cost d’un jugador cantera és totalment assumible pel nostre RCDE, fins i tot en èpoques com l’actual, de poques “alegries” econòmiques. És més, en els darrers anys, tal i com comprovem al treball que anomenem EINA DE SUPORT PER A FITXATGES, el nostre club ha gastat més diners en fitxatges de jugadors que, objectivament parlant, han tingut rendiments esportius i econòmics molt inferiors al dels jugadors cantera. Això també s’acredita amb al treball EL VALOR DE LOS CANTERANS: amb els jugadors cantera reduïm el risc esportiu i augmentem significativament la possibilitat de vendre’ls en el futur, és a dir, la rendibilitat econòmica.

I no haver d’acudir constantment al mercat de fitxatges, perquè generem els jugadors necessaris des del nostre futbol base, ens permetrà tenir un control molt més gran dels costos i, per tant, reduir les desviacions pressupostàries: el mercat és fluctuant i depèn sempre de factors exògens i incontrolables per a nosaltres; en canvi, el pressupost, les despeses i les inversions al futbol base depenen només de nosaltres. I el mercat, a més, es composa de comissions, primes de fitxatges, traspassos… que ens estalviem si treballem amb jugadors de la casa.

Uns jugadors, a més, que si estan “ben treballats” fan una transició al primer equip molt més fàcil que un forani: coneixen el club, la ciutat, la competició espanyola, els entrenadors de la casa, l’estil de joc del club, après a les categories inferiors. En definitiva, són jugadors nostres que jugaran al nostre equip. A l’equip, no ho oblidem, on ells han d’haver somiat jugar des de petits, des que han arribat al club. Jugadors que entraran a un vestuari on s’hi trobaran els seus ídols. I quan surtin al camp, nosaltres ens els sentirem nostres, amb el plus emocional que això suposa. Tot això, conjuntament, és cultura de club. De club cantera. Del què ha de ser, sense dubte, el nostre RCDE. I pel què treballarem amb fermesa des de FUTUR ESPANYOL.