L’objectiu prioritari de l’Àrea Social és recuperar la força del nostre sentiment, el nostre orgull i la nostra passió; tot allò que ens fa ser pericos malgrat l’adversitat, la incomprensió i la indiferència. Estem convençuts que amb les accions que seguidament proposem l’increment del número de socis serà només una conseqüència. Amb aquest propòsit, hem elaborat un estudi demogràfic del soci perico, hem valorat les inquietuds de les penyes espanyolistes,  les possibilitats d’aprofitament dels recursos del nostre territori i la repercussió de la poca presència mediàtica que tenim arreu, per tal de centrar les nostres propostes en tres eixos d’actuació concrets: l’apropament del club al soci, la captació i fidelització dels nostres colors, i la d’omplir el camp i fer gaudir els nostres aficionats.

Amb el clar objectiu d’apropar el Club al soci, proposem la creació d’un Punt d’Atenció al Soci a les províncies de Girona, Lleida i Tarragona; així com un Protocol d’actuació entre les penyes, FCPE i el club per tal de facilitar, potenciar i atendre la comunicació directa amb aquests col·lectius; l’obertura de concursos públics per al disseny dels nostres carnets i imatges corporatives; i la organització de desplaçaments dels nostres socis amb l’equip mitjançant la creació del projecte Carnet Viatger.

Seguidament, amb la intenció de captar nous socis i fidelitzar els nostres colors, des de l’àrea social presentem un conjunt de propostes per als més petits, sota el nom de RCDE & Kids tals com l’entrega d’un obsequi amb motiu de la renovació dels carnets dels nostres socis nins i infantils coincidint amb l’any del seu pas a infantils i/o juvenils, respectivament; recordar-nos d’ells en el dia dels seus aniversaris i fer possible, fins i tot, que celebrin les seves festes al nostre Estadi; projecció de les fotos prèvies a l’inici del partit; o una Fila Zero per apropar-los a la gespa.

D’altres accions de fidelització seran la creació del Consell de Savis com a reunions dels nostres socis veterans per tal d’aprofitar, difondre, aprendre i lloar les seves experiències periques; així com d’altres pensades per als nostres socis i simpatitzants ambaixadors a l’estranger.

Finalment, per tal d’omplir el camp i gaudir-lo amb els nostres aficionats, les nostres propostes es centren en la creació d’una Fan Zone permanent al voltant de l’Estadi; l’ambientació temàtica del camp durant els partits a casa; la creació de packs regal que incloguin visites a l’Estadi per poder gaudir de zones reservades (llotges, gespa,…); i la promoció dels nostres partits a casa entre el turisme que visita Barcelona.

I tot això partint sempre de la premissa més important en què es basa el nostre treball: l’AUTOFINANÇAMENT. Totes les accions aquí proposades són autosuficients econòmicament de forma directa o bé indirectament, mitjançant el pagament del seu cost per part dels seus usuaris, la inclusió d’spònsors i publicitat als esdeveniments, la reinversió dels beneficis obtinguts per algunes d’aquestes accions en d’altres activitats que puguin ser més deficitàries, i/o fins i tot mitjançant concessions adjudicades per concurs públic.

Volem un perico proper, fidel, orgullós i feliç. Si ho aconseguim, no ho dubtem, segur que es farà soci.