Per què el CARNET VIATGER?

El Club sempre ha tingut una massa social activa i amb ganes de recolzar l’equip pels camps de la lliga espanyola. Sempre que hem pogut jugar finals la resposta ha estat massiva.

L’Espanyol pot facilitar aquesta actitud potenciant els desplaçaments per seguir l’equip durant la temporada de competició.

També és oportú que la gent menor de 18 anys i la gent d’avançada edat sense ganes o possibilitats de conduir i de viatjar pel seu compte puguin accedir a aquesta activitat.

Carnet viatger ¿QUÉ SERÁ EL CARNET VIATGER?

El CARNET VIATGER oferirà cinc desplaçaments garantits de lliga per temporada bàsicament amb autocar, anant i tornant el mateix dia. Aquests desplaçaments gaudiran d’un preu molt reduït amb el carnet obtingut.

Hi ha dos tipus de carnet, un per a socis adults i l’altre per a socis infantils, nins i jubilats.

Els titulars del carnet també gaudiran de preferència en l’adjudicació del possible repartiment d’entrades en actes especials, finals o partits de rellevància i limitacions.

OBJECTIUS:

  • Fomentar l’espanyolisme arreu, gaudint d’un dia diferent, coneixent altres ciutats i animant el nostre equip com a visitant.
  • Donar la possibilitat a qualsevol soci de poder gaudir tot el que comporta un desplaçament.
  • Tenir presència com a afició fidel i correcte davant els altres equips de la primera divisió espanyola.

¿COM ES DURÀ A TERME?

L’àrea del club adient serà l’encarregada de dissenyar, a principi de temporada i un cop confeccionat el calendari, el pack de cinc desplaçaments que inclourà el Carnet Viatger. A partir d’aquí, les àrees de Comunicació i Marketing han de realitzar una campanya de captació/venda engrescadora per a tota la massa social.

  • Correu electrònic a tots els socis i Penyes del club.
  • Gestions amb possibles partners per poder rebaixar encara més el preu del carnet.
  • Anunci als canals de comunicació habituals del club:  web, xarxes socials, premsa..

El club també s’haurà d’encarregar de gestionar amb els equips rivals i amb els quals hem decidit realitzar els cinc desplaçaments, reservar la quantitat d’entrades que es preveu necessitaríem.

En funció dels horaris dels partits, sempre es buscaran els partits més favorables pel desplaçament i horari.

viatger2QUIN PREU TINDRÀ I A QUI ANIRÀ DIRIGIT?

Qualsevol soci del Club té dret a adquirir aquest carnet en un sol pagament a principi de temporada.

  • Adults: 20 € per temporada.
  • Jubilats, nins i infantils: 10€ per temporada.

Un cop obtingut el Carnet Viatger, cadascun dels 5 desplaçaments tindrà un preu simbòlic de:

  • Adults: 10€ per desplaçament.
  • Jubilats, nins i infantils: 5€ per desplaçament.

El desplaçament garantirà l’entrada al partit però no inclou el seu cost.

Si algun soci o simpatitzant vol viatjar amb un desplaçament sense tenir el Carnet Viatger, haurà de fer el pagament corresponent.

OBSERVACIONS

La confecció del carnet en sí i el seu disseny entrarà a concurs públic per a socis segons bases publicades en l’apartat concurs de dissenys.

Sempre que hi pugui haver la possibilitat de fer el desplaçament més econòmic amb tren o avió s’estudiarà per tal que sigui el més còmode i lleuger per aquells qui hagin obtingut el carnet.

Donat el cas que algun desplaçament coincideixi en dilluns es canviarà per un altre amb millors dates i horaris.

El Carnet Viatger està pensat per gent que no té la possibilitat de viatjar amb cap Penya o té dificultats per viatjar pel seu compte. En cap cas pretén ser un element d’intrusisme amb les Penyes.

Si algun grup o penya espanyolista vol realitzar el desplaçament pel seu compte sempre es pot estudiar la possibilitat de no perjudicar ningú. Ni a la penya o grup, ni als seus integrants que hagin adquirit el Carnet Viatger i vulguin desplaçar-se amb ells.

Si hi ha prou aficionats des de punts llunyans a Cornellà, s’ha d’intentar organitzar la sortida des dels diferents punts de la geografia catalana. (Tarragona, Terrassa, Girona, etc..).

Els cinc desplaçaments seran els més populars que històricament ha fet l’Espanyol, tot i que es pot estudiar fer desplaçaments menys habituals.

COST DE REALITZACIÓ

El costos que suposa el Carnet Viatger vindran determinats pel número de carnets i de desplaçaments; és per això que s’ha fet una projecció a 5 anys de l’estimació de carnets i desplaçaments. No s’han tingut en compte possibles desplaçaments massius per les circumstàncies de l’equip.

S’ha tingut en compte que de tots els carnets viatgers el 75% són d’adults i el 25% el conformen els jubilats i infantils:

viatger4

A continuació es mostren els resultats econòmics de la projecció a 5 anys, es detallen els ingressos previstos, les despeses i el flux de caixa anual i acumulat:

viatger3

A partir del tercer any ja es tenen fluxos de caixa positius, i a partir del cinquè any, ja s’han recuperat les despeses acumulades dels anys anteriors, començant a obtenir beneficis nets, sense oblidar el pes social i de Club que comporta fer 5 desplaçaments per temporada, amb més de 1000 socis per desplaçament.

viatger5