Els promotors de Futur Espanyol hem aportat el nostre treball de forma desinteressada durant quasi tres anys amb la il·lusió de posar el nostre projecte al servei de tots els simpatitzants de l’Espanyol i amb el convenciment que les idees i propostes presentades ajudaran a garantir un millor futur per l’Espanyol.

Els promotors de Futur Espanyol som treballadors per compte aliè, petits empresaris, autònoms… diferents perfils, diferents procedències, amb un únic punt en comú: passió per l’Espanyol i fe en què el club pot i ha de ser millor. 

La generositat és una premissa irrenunciable, tant pels promotors de Futur Espanyol, com per a tots aquells que vulguin participar del projecte. Cap persona o interès individual està per sobre d’aquest projecte col·lectiu que és l’Espanyol. 

Des de ja Futur Espanyol és patromini de l’Espanyol i de tots els pericos. Un projecte obert a tots els estaments del club, i per club entenem des de la directiva i accionistes, fins a l’últim soci o simpatitzant. El club som tots i de tots depèn que millori.

Volem un Espanyol que sigui tan gran com siguem capaços de fer entre tots. Un Espanyol que faci sentir orgull als seus per la seva forma de fer les coses, més enllà dels resultats. Un Espanyol que faci feliços als seus seguidors.

Els promotors d’aquest projecte hem posat una primera pedra, una filosofia de treball, 15 projectes inicials emmarcats en 4 comissions, i sobretot, tota la nostra il·lusió i voluntat total de col·laboració amb els actuals rectors del club per posar a la seva disposició aquest projecte i tots els recursos, idees, propostes que canalitzem a través de FE.

Els promotors de Futur Espanyol som:

Sergio Aguilar Rodríguez

Mireia Lorenzo Bedoya

Pepe Maciá de Arana

Víctor Martínez Gándara

Marc Rius Vaquero

Samuel Ruete Sanmiguel

Jordi Solà López

Xavier Tomàs Espuny

Josep Viñets Valldeoriola

Maite Viñets Valldeoriola