Futur Espanyol és una plataforma, un canal, un punt de trobada per canviar el concepte de club i fer arribar a l’entitat totes aquelles propostes, projectes, idees i recursos des dels diferents estaments.

FE és un catalitzador de la intel·ligència col·lectiva i el col·laboracionisme de l’Espanyol al servei de l’entitat.

On els recursos econòmics del club no arribin, pot arribar el talent, la creativitat, el temps i la disposició a col·laborar de l’espanyolisme: intel·ligència col·lectiva al servei de l’Espanyol. Ens poden guanyar en Euros, però mai en treball, innovació i propostes.

L’equip de treball de Futur Espanyol continua desenvolupant noves propostes per tal que siguin d’utilitat a l’Espanyol. Tots els projectes de Futur Espanyol parteixen de dues premisses:

  1. Que aportin un valor evident al club, cobrint necessitats que ajudin a aconseguir l’objectiu major de creixement quantitatiu i qualitatiu.
  2. Prendre com a punt de partida els recursos del club, la seva situació actual i la de context.

Envia’ns la teva proposta

SI tens un projecte, tens propostes per millorar el club, utilitza si us plau aquest model per fer-ho arribar a FE i el treballarem.